SCENA MUZYFERYCZNA

SPEKTAKL W STAŁYM REPERTUARZE

REPERTUAR - POWRÓT

  Pobierz zwiastun spektaklu "MAGISTRYTON"! (2,5 Mb)

Podstawą dla spektaklu "Magistryton" jest zderzenie wyobrażenia realiów urzędu (uniwersalnego, nieokreślonego) oraz rytmicznej muzyki, która pracę owego urzędu w sposób specjalny organizuje. Zderzenie to jest efektem inspiracji rytmiczną pracą urządzeń biurowych, wydawanymi przez te urządzenia dźwiękami, wreszcie także pracą ludzi - zależną od pewnego wypracowanego rytmu. Spektakl nie jest fabularny w tym sensie, że porządek wydarzeń nie opowiada historii ściśle zbieżnej z realiami urzędowo-biurowymi. To raczej rodzaj fantazji wywiedzionej z realiów, ale - poprzez stylizację i muzykę - opierającej się na obrazach plastycznych i raczej literackich niż prawdopodobnych. Rytm urzędu, dźwięki maszyn i ruch ludzi mają stworzyć plastyczną ilustrację do melodii trwającej niejako w relacji do obrazu, ale jednak z właściwą sobie odrębnością (niematerialnością, niedosłownością). Przez to spektakl nie jest aluzją czy krytyką, ale wizją, interpretacją zjawiska typowego - w nietypowy sposób widzianego (słyszanego).

[SCENA MUZYFERYCZNA]

stuk, stuk, stuk ...

[fragment scenariusza]ZAPRASZAMY NA KOLEJNY PO "KONCERCIE MASZYN" I "YMAKRAPE" SPEKTAKL MUZYCZNO-RYTMICZNY.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZCTWA WIELKOPOLSKIEGO

"Magistryton" premiera 20 maja 2010 godzina 20                           


OBSADA


Pani kierownik - Sylwia Pietrowiak

Urzędniczki:

Emilia Kucz
Miriam Namiotko
Małgorzata Wysocka

Pan kierownik - Krzysztof Skibski

Urzędnicy:

Borys Szumański
Marcin Kluczykowski
Paweł Kolasa

                                                                                                                                                                                     
Kotłownia:
[sekcja nie tylko sprzątająca]

Koncept:  
Malfred

scenariusz
Krzysztof Skibski
Tomasz Zajcher

muzyka:
Krzysztof Skibski
Bartosz Krywczuk

reżyseria:
Tomasz Zajcher
Krzysztof Skibski

scenografia:
Sylwia Pietrowiak
Tomasz Zajcher

kostiumy, charakteryzacja:
Sylwia Pietrowiak

Fotografie, konstrukcje sceniczne:
Wojtek Wesołowski
Daria Mielcarzewicz

Produkcja i realizacja:
Teatr U Przyjaciół

U Przyjaciół
Kawiarnia-Klub-Teatr
ul.Mielżynskiego 27/29
61-725 Poznań
tel. (61) 851 67 95

kawiarnia@uprzyjaciol.pl
www.uprzyjaciol.pl

grafika i webmastering: marcin gałęcki

hosting: interpress
Spis Treści Kuriera Teatralnego
XHTML 1.0